ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ መጠበቅ ስንል ምን ማለታችን ነው?

ከጥቃት ጥበቃ ማለት በእድገትና በሰብዓዊ ዕርዳታ አሰጣጥ ላይ በሰዎች – እና በአካባቢ ላይ – የሚደርሰውን ጉዳት መከላከል ማለት ነው ፡፡

የእርዳታ መርሐግብሮች ለአካባቢው ሕዝብ ያልታሰቡ አሉታዊ መዘዞችን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ የታወቀ ነው፡፡ በተለይም ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ በሰፊው የሚታወቅ እና በሰነድ የተደገፈ ነው፡፡ አብዛኞቹ ሠራተኞች እና የእርዳታ ድርጅቶች አጋሮች በጣም ቁርጠኛ እና መርህ ያላቸው ቢሆኑም አንዳንድ ጊዜ የአካባቢን ህዝብ በተለይም ተጋላጭ ቡድኖችን በሚጎዳ ተግባር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፡፡ በተመሳሳይ፣ ሠራተኞች እና አጋሮች ራሳቸውም በባልደረቦቻቸው እጅ በሥራ ቦታ ጥቃት ሊያጋጥማቸው ይችላል፡፡

የሃብት እና የድጋፍ ማዕከል ሆን ተብሎ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ለመከላከል እና ምላሽ ለመስጠት ትኩረት ተደርጎ የተዘጋጀ ሲሆን እነዚህ ድርጊቶች ተጋላጭ ለሆኑ/ አደጋ ውስጥ ላሉ እጅግ በጣም ከባድ የመብት ጥሰቶችን ያካትታሉ፡፡ ጥብቅ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲዎች እና አሰራሮችም በዘርፉ ውስጥ ሕዝባዊ አመኔታን ለማጠናከርና ለዓለም አቀፍ እርዳታና እድገት ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እንዲኖር ያደርጋሉ።

 

ትርጓሜዎች


የማዕከሉ ከጥቃት ጥበቃ ዓላማዎች ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ እንዳይከሰት ለመከላከል ሁሉንም ምክንያታዊ እርምጃዎች መውሰድ፤ ሰዎችን በተለይም ለጥቃት ተጋላጭ ጎልማሳዎችን እና ሕፃናትን ከዚያ ጉዳት ለመጠበቅ፤ ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ማለት ነው። [1]ማዕከሉ ተዛማጅ ፅንሰ ሀሳቦችን በተለይም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ለሚያያዙት የሚከተሉትን ዓለም አቀፍ ትርጓሜዎችን ይጠቀማል፡

SEA እንደሚከተለው ይገለጻል፡

  • ወሲባዊ ብዝበዛ፦የአደጋ ተጋላጭነትን ፣ የኃይል ልዩነትን ወይም አመኔታን በመጠቀም የጾታ ግንኙነት ለመፈጸም ሙከራ ማድረግ ወይም መፈጸም። ከወሲባዊ ብዝበዛ በገንዘብ ፣ በማኅበራዊ ወይም በፖለቲካ ትርፍ ማግኘትን ያካትታል ፡፡ በተመድ ህጎች መሠረት የግብይት የግብረ ሥጋ ግንኙነትን ፣ የግብይት የግብረ ሥጋ ግንኙነትን መሻት እና የብዝበዛ ግንኙነትን ያጠቃልላል ፡፡ [2]
  • ጾታዊ ጥቃት: - በኃይልም ሆነ እኩል ባልሆኑ ወይም በአስገዳጅ ሁኔታዎች ወሲባዊ ባህርይ ያለው አካላዊ ጣልቃ ገብነት መፈጸም ወይም ለመፈጸም ማፈራራት፡፡ እሱም ጾታዊ ጥቃትን(አስገድዶ ለመድፈር መሞከርን ፣ መሳምን / መንካትን ፣ አንድን ሰው በአፍ የጾታ ግንኙነት እንዲፈጸም / እንዲነካ ማስገደድን) እንዲሁም አስገድዶ መድፈርን ያጠቃልላል ፡፡ በተባበሩት መንግስታት ህጎች መሠረት ዕድሜው/ዋ ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ/ች ሰው ጋር የሚደረግ ማንኛውም ወሲባዊ ድርጊት በአካባቢው ወይም በብዙኃኑ ተቀባይነት ያገኘው እድሜ ምንም እንኳ ሌላ ቢሆንም ጾታዊ ጥቃት ተደርጎ ይወሰዳል ፡፡ ስለ ልጁ/ልጅቷ ዕድሜ የተሳሳተ እምነት መያዝ መከላከያ አይሆንም። [3]
  • ጾታዊ ትንኮሳ: - ጥቃታዊ እና ክብረ ነክ የሆኑ እና ናቸውም ተብለው የሚታሰቡ ድርጊቶችን ማለትም ወሲባዊ ግብዣን ወይም ጥያቄ ማቅረብን፣ ወሲባዊ ውለታን መጠየቅን፣ ወሲባዊ፣ ቃላታዊ ወይም አካላዊ ድርጊቶችን መፈጸምን እንዲሁም ሌሎችንም ጨምሮ ተቀባይነት የሌላቸው እና በጎ ያልሆኑ ጠባዮች እና ልምዶች፡፡ [4]

SEA የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ መጽሔት (ከጾታዊ ብዝበዛ እና ከጾታዊ ጥቃት ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎች) ድንጋጌዎች መጣስ ሲሆን እና “ይህ ድርጊት ወይም ባህሪ በጾታዊ ብዝበዛ ወይም በጾታዊ በደል በ ST / SGB / 2003/13 / በተጠቀሰው መሰረት የወሲብ ተፈጥሮ ምግባር ወይም ባህሪ ነው::” [5]

ከጾታዊ ብዝበዛ እና በደል መጠበቅ (PSEA) የተባበሩት መንግስታት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰዎችን በራሳቸው ሠራተኞች እና በተባባሪዎቻቸው ከሚፈጸሙ ብዝበዛዎች እና በደሎች ለመከላከል የተወሰዱ እርምጃዎችን ለማመልከት የሚጠቀሙበት ቃል ነው ፡፡ [6]

ብዙ የእርዳታ ድርጅቶች አሁን ከ SEA በተቃራኒው ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ስለመቋቋም ይናገራሉ፣ ትንኮሳንም እንደ ተዛማጅ ጉዳይ በግልፅ ይጨምራሉ፡፡ ይህ የመነጨው ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ በእኩልነት መዛባት ውስጥ ተመሳሳይ መዋቅራዊ ሥሮች እንዳሏቸው ያለው ዕውቅና በመጨመሩ ነው ፡፡ የጥቃት ጥበቃ ጥሰቶች የተለያዩ ቅርጾችን ሊወስዱ ይችላል - ለምሳሌ ወሲባዊ ፣ አካላዊ ፣ ስሜታዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ እና የቃል ጥቃት ፡፡ ምንም እንኳን እነዚህ ጉዳዮች በተወሰነ ደረጃ ተለይተው መፍትሔ የተሰጣቸው ቢሆንም ሁሉም የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች ሲሆኑ ሥር መሠረታቸውንም የኃይል ልዩነቶች፣ የእኩልነት ችግሮች – በተለይም የጾታ እኩልነት ችግር ፣ በዘር ፣ በጎሳ ፣ በሃይማኖት ፣ በጾታ ተኮር ፣ በአካል ጉዳት ፣ በኢኮኖሚና በሌሎች የኑሮ ደረጃና ማንነትን መሠረት ያደረጉ አድልዎዎች ላይ ያደረጉ ናቸው ።
እነዚህን መሠረታዊ ችግሮች በተሳለጠ መልኩ በመፍታት ሂደት ውስጥ እና የተጠናከሩ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲዎች እና ልምዶች በሚተገበሩበት ወቅት ተቋማዊ ባህልን የሚዳስስ ጠቅለል ያለ ተቋማዊ አካሄድ መተግበር ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ ለአክብሮት ፣ ለክብርና ለሁሉን አቀፍነት ትኩረት የሚሰጥ ጠንካራ አመራር ያስፈልገዋል ። በድረ–ገጹ የቀረቡ መርጃዎች ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን እንዲሁም ሰፋ ያሉ የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮችን ለመቋቋም ጠቃሚ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን፤ በዚህም በእርዳታ እና በእድገት ኤጀንሲዎች ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ከባቢን ፈጥሮ ሁሉንም አይነት ጉዳቶችን መከላከል ይቻላል።[1] የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል የጥቃት ጥበቃ ትርጉም
[2] የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (2017) የጾታዊ ብዝበዛ እና ጥቃት የቃላት መፍቻ፡፡ ሁለተኛ እትም ።
[3] Ibid.
[4] የተባበሩት መንግስታት (2018) በሴቶች እና በሴት ልጆች ላይ የሚደርሱ ሁሉንም ዓይነት ጥቃቶችን ለመከላከል እና ለማስወገድ የተጠናከረ ጥረት: ወሲባዊ ትንኮሳ (A / RES / 73/148) ፡፡ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ፡፡
[5] የተባበሩት መንግሥታት፣ 2017

በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከጥቃት ጥበቃ ሁኔታ አጠቃላይ እይታ
 

የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል ኢትዮጵያ ማዕከል፡ ጉዞአችንን መጀመር


የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል ኢትዮጵያ ማዕከል የሥራ ዕቅድ ከመዘርጋቱ በፊት ለማዕከሉ ንድፍ መረጃ የሚሰጡ ስለ ነባራዊ የጥቃት ጥበቃ ሁኔታ የሚያሳውቁ ቁሳቁሶችንና መረጃዎችን ለመሰብሰብ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ (SEAH) ላይ ያሉ መረጃዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በእርዳታው ዘርፍ ያሉንን ሀብቶች እና እንቅስቃሴዎች በተሻለ መንገድ ዒላማ ለማድረግ ፣ ቀደም ሲል የተደረጉ ጥረቶችን ለማሟላትና በዚህ ተግባራችን በጋራ የሚሰሩትን ትክክለኛ አጋሮቻችንን ለማግኘት ያስችለናል ።
ግምገማው ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ያስችላል: -
1. የኢትዮጵያ ማዕከል የሚንቀሳቀስበት የሕግ ፣ የፖሊሲ ፣ የልምድ እና የባህል ሀገር አቀፍ አውድ ምንድነው?
2. በሰፊው ሊጋራ የሚችል የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ / ከጥቃት ጥበቃ ሀብቶች ምን ምን ናቸው - የድጋፍ አገልግሎቶች ፣ መሣሪያዎች እና መመሪያዎች ፣ ማስረጃዎች ፣ ሙያዎች እና የአቅም እድገት ዕድሎች?
3. ማዕከሉ መገንባት ያለበት የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ /ከጥቃት ጥበቃ ተዛማጅ እንቅስቃሴዎች ፣ ተዋንያን እና አውታረ መረቦች ወይም ዕድሎች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ?
4. ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ እና በኢትዮጵያ ካለው ከጥቃት ጥበቃ በተለይም ከሲቪል ማህበራትድርጅቶች መካከል ቅድሚያ የሚሰጣቸው ክፍተቶች እና ፍላጎቶች ምንድናቸው?
5. በእርዳታ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች / ድርጅቶች መረጃን እንዴት ያገኛሉ? ዲጂታል መልክአ ምድሩስ ምን ይመስላል? በኢትዮጵያ በብሔራዊ ማዕከሉ ንድፍ ውስጥ መፈተሽ የሚያስፈልጋቸው ዕድሎች እና ገደቦች ምንድናቸው?

ይህንን መረጃ ለመሰብሰብ የተለያዩ ዘዴዎች ጥቅም ላይ ውለዋል ፣ በዋነኝነት ደግሞ ትንሽ ቁጥር ባላቸው ቁልፍ የመረጃ ሰጪዎች ቃለ-መጠይቆች የተደገፈ የቢሮ ውስጥ ጥናት፡፡ ኮቪድ-19 ቡድን ውይይቶች አማካኝነት የሚሰበሰቡ ቀዳሚ መረጃዎችን ለማግኘት የምናደርገውን ጥረት ስላስተጓጎለው ቀዳሚ መረጃዎቹ ከሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ መረጃዎች ተተክተዋል። ይህ ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs) ቀዳሚ የጥቃት ጥበቃ ክፍተቶችን እና ፍላጎቶችን በተመለከተ ያለን እውቀት ውሱን ነው፡፡ ይህንን ለማካካስ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ እና ተከታታይነት ባለው የተጠቃሚዎች ተሳትፎ እና ግብረመልስ ለማድረግ አስበናል፡፡

በኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ላይ ያተኮሩ በይፋ ተደራሽ የሆኑ መሣሪያዎችን ፣ ሀብቶችን ፣ ጥናትና ምርምሮችን እና ቁሳቁሶችን ለመለየት ያደረግነው ጥረት በአብዛኛው አልተሳካም፡፡ በሕዝባዊው ጎራ ውስጥ በጣም ትንሽ እና መሰረት አድርገው ሊነሱበት የሚችሉበት ትንሽ መረጃ ነው ያለው (ለምሳሌ ስለ ስርጭት ፣ ምላሾች ፣ ወዘተ) ፡፡ በመሆኑም እዚህ ላይ የቀረበው የጥናት ውጤታችን ማጠቃለያ ያልተሟላ ምስል ሊፈጥር እንደሚችል እንገነዘባለን ።

ብሔራዊ ከጥቃት ጥበቃ / የ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ አውድ

ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ (SEAH) በጾታ ላይ የተመሠረተ የጥቃት ዓይነት ነው ፡፡ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በርካታ ዓለም አቀፍ እና አህጉራዊ የሕፃናት መብቶችን እና የአዋቂዎችን ጥበቃ በተመለከተ የተዘጋጁ ስምምነቶችን ያፀደቀች ቢሆንም ፣ በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃትን ወይም በሴቶች እና ልጃገረዶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን በተመለከተ አንድ የተጠናከረ ሕግ የላትም ፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት ሕፃናትንና ሴቶችን ከጥቃት ለመከላከል ያቋቋማቸው ልዩ ልዩ ተቋማት አብዛኛውን ጊዜ በቂ ገንዘብ የማይበጀትላቸው፣ በከፊል የሚሰሩ እና እስከ አሁን ድረስ ውጤታማ ያልሆኑ ናቸው ፡ ፡ በወንጀል ሕጉ ውስጥ ድንጋጌዎች ቢኖሩም ያለ ዕድሜ ጋብቻ እና እንደ ግርዛት ያሉ ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በጣም ተስፋፍተዋል ፡፡ ከጋብቻ ውጪ የሚፈጸሙ የወሲብ ድርጊቶች እና ግብረ ሰዶማዊነት በወንጀል መፈጸም በሕግ ስለሚያስቀጡ ድርጅቶች ሠራተኞቻቸውን ከጥቃት ለመጠበቅ በሚያደርጉት ጥረት ላይ ስጋትን ይፈጥራል፡፡

ከሠራተኛ ሕግ ጋር በተያያዘ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአከባቢው የሕግ ሰነዶች የጾታ ትንኮሳ ዕውቅና ስለሌለው እስከዛሬ ድረስ በርካታ ጉልህ ክፍተቶች ይታያሉ ፡፡ የCEDAW ኮሚቴ በሥራ ዓለም በሚገኙ ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጭፍን ጥላቻ ፣ መድልኦ እና ጾታዊ ትንኮሳ ላይ ትኩረት ያደርጋል ፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም አሰሪ ወይም ተቋም በስራ ቦታ ላይ የሚኖርን ወሲባዊ ብዝበዛ ፣ በደል እና ወሲባዊ ትንኮሳን ሪፖርት ማድረግያ መስፈርት የለውም፣ ይህም የእንደዚህ አይነት ብልሹነት መጠንን ወይም አሁን ያለውን የምላሽ ሁኔታን ለመገምገም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል ፡፡ ባለው ሰፊ የመረጃ እጥረት ምክንያት በተለይ እንደ አካል ጉዳተኞች ባሉ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ቡድኖች ላይ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን በተመለከተ ምንም ዓይነት ማስረጃ ማግኘት አይቻልም ፡፡

በሕጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ ካሉ ውስንነቶች በተጨማሪ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ጨምሮ ማኅበራዊ ደንቦች እና አመለካከቶች የጥቃት ወሳኝ አሽከርካሪዎች ናቸው ፡፡ ወግ አጥባቂ እና በዝባዥ ሥርዓቶች ፣ የሥርዓተ-ጾታ እኩልነት መዛባት እና በተወሰኑ ቡድኖች ላይ የሚደረጉ አድልዎች የጾታ ጥቃትን ፣ አካላዊ ቅጣትን እና የእንደዚህ ዓይነት ልምዶችን ማቃለል ወይም የተለመደ በማድረግ ያጠናክራሉ ፡፡ ይህ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ በማኅበረሰብ ደረጃ ፣ በማኅበረሰብ አባላት መካከል እና በእርዳታ ድርጅቶች ውስጥ በሰፊው የተለመደ እንዲሆን ሁኔታ ይፈጥራል።

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ምንጮች

ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ጨምሮ በ ጾታ ተኮር ጥቃት ላይ ብዙ ኤጀንሲዎችን ያማከለ ብሔራዊ ሪፖርት ማድረጊያ፣ የሪፈራል ሥርዓቶች ወይም ድጋፍ የሉም ፡፡ የሥራውን ስፋት በምንወስንበት ወቅት አንዳንድ ጊዜ በሌሎች ሀገሮች እንደሚገኘው የሪፈራል መንገዶችን በተመለከተ የታተሙ ማንኛውንም መረጃዎች መለየት አልቻልንም ፡፡ ከአደጋ ለተረፉ የህክምና ፣ የሥነልቦና/ማኅበራዊ እና የህግ አገልግሎቶች አቅርቦት እና ጥራት በመላ አገሪቱ ይለያያል ፡፡ የሕግ ድጋፍ አገልግሎቶች የተቆራረጡ ናቸው ፣ የአእምሮ ጤንነት እና የሥነልቦና/ማኅበራዊ ድጋፍ ከባለሙያ አቅራቢዎች እምብዛም አይገኙም ፣ መጠለያዎችም እጅግ ውስን ናቸው።

ይህ የሃብት እጥረት በልዩ ልዩ ድርጅቶች ውስጥ የጥቃት ጥበቃ ተደራሽነት፣ አቅም እና ልዩ ልዩ አይነቶች ላይ በተሰሩ ምርምሮች ወይም በሰነዶች እጥረት ይታጀባል ፡፡ ለምሳሌ ፣ በድርጅቶች ውስጥ የተቋቋሙ የተለያዩ የስልክ መስመር ሥራዎችን ውጤታማነት እና ሌሎች የማኅበረሰብ ቅሬታ አሠራሮችን በተመለከተ ምንም ማስረጃ የለም ፡፡ እንዲሁም የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ መጠን ፣ አጥቂዎቹ እነማን እንደሆኑ ፣ ተጎጂዎቹ እነማን እንደሆኑ እና በኢትዮጵያ በእርዳታ ዘርፍ ውስጥ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን የሚቀንሱ ወይም የሚቀለብሱ ምክንያቶችን በሰነድ የተያዙ ጥናቶች የሉም ፡፡

በተገደበው ሕግ (በቅርቡ ተሽሯል) ምክንያት የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፍ መዳከም እና መበታተን የእርዳታ ዘርፉ እንደዚህ ባሉ ጉዳዮች ላይ በሚሳተፍበት መንገድ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ፡፡ አብዛኛዎቹ ድርጅቶች የራሳቸው ፖሊሲዎች ፣ መመሪያዎች እና ሪፖርት የማድረግ / ሪፈራል አሰራሮች አሏቸው ፡፡ እነዚህ ከድርጅቱ ውጭ ለመጠቀም እምብዛም አይገኙም ፡፡ የሲቪል ማህበራትን በበላይነት የመምራት ኃላፊነት የተሰጠው የመንግሥት ኤጀንሲ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ክትትልን በተመለከተ የተወሰነ ሥልጣን ያለው አይመስልም ፡ ፡ ሆኖም የሲቪል ማኅበረሰብ ዘርፉ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ደረጃዎችን ለማቀናጀት እንደ መግቢያ የሚያገለግለውን ሰፋ ያለ የሥነ-ምግባር መመሪያን ለማዘጋጀትከፍተኛ ፍላጎት አለ ፡፡

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ (SEAH) ባለድርሻ አካላት ፣ ተነሳሽነቶች ፣ አውታረመረቦች እና አገልግሎት ሰጭዎች

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ / ከጥቃት ጥበቃ ውይይት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ በሆኑ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት የሚመራ ነው ፡፡ በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ውስጥ ከጾታዊ ብዝበዛ እና ጥቃት መከላከል (PSEA) አውታረ መረብ ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃትን ለመዋጋት በተቀናጁ አቀራረቦች ላይ እየመራ ሲሆን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እና ተነሳሽነቶችን በንቃት ይከታተላል ፡፡ ይህ አውታረ መረብ ሰብአዊ አፅንዖት አለው. የተለያዩ የመንግስት ኤጀንሲዎች የሚጫወቱት ሚና ቢኖርም በሲቪል ማኅበረሰብ ደረጃ ብዙም አይታዩም ፡፡ ከሲቪል ማኅበረሰብ መካከል ምናልባትም የሲቪል ማኅበረሰብ ድጋፍ ፕሮግራም (CSSP2) በዚህ ረገድ ከ 120 በላይ ለሆኑ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) ባለፉት ሁለት ዓመታት መሠረታዊ የጥቃት ጥበቃ አካሄዶችን አሰልጥኗል ፡፡ ይሁን እንጂ ከእነዚህ ድርጅቶች መካከልም ቢሆን በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ ክትትልና መማር ዝቅተኛ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ ።

በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት የእርዳታ ድርጅቶች የባለሙያ ምክር የሚሰጡ የጥቃት ጥበቃ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ለመለየት በተደረገው ጥረት ይህን የመሰለ አገልግሎት የሚሰጡ ጥቂት ግለሰቦች እና ድርጅቶች ብቻ ተገኝተዋል ፡፡ እነዚህ በአሁኑ ወቅት ግምገማ እያደረጉ ሲሆን በጊዜ ሂደት በማዕከሉ ላይ ይለጠፋሉ ፡፡ የግለሰቦች ቡድን ወይም የድርጅቶች አለመኖር በኢትዮጵያ ውስጥ በጥቃት ጥበቃ ረገድ ትልቅ ክፍተት በግልጽ ያሳያል ፡፡ ይህ ላለፉት 10 ዓመታት በዚህ አካባቢ አቅምን ለማጎልበት የተወሰዱ የተቆራረጡ አካሄዶች ውርስ ነው፡፡

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የአቅም ክፍተቶች እና ፍላጎቶች

ምንም እንኳን የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን የጥቃት ጥበቃ አቅም ደረጃዎችን በተመለከተ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎችን መሰብሰብ ባንችልም ፣ አንድ በራስ ከተደረገ የእርዳታ መርሐግብር ግምገማ ያገኘናቸው መረጃዎች ቅድሚያ ሊሰጡ ሊሰጣቸው ስለሚችሉ ነገሮች (ምንም እንኳን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሲቪል ማኅበራት ወኪል ባይሆንም) ቅጽበታዊ እይታ ሰጠን ፡፡ ከዚህ ቡድን ውስጥ ፣ ከግማሽ በላይ አካባቢ የሚሆኑት ብቻ መሠረታዊ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲዎች አሏቸው ፡፡ ከጥቃት ጥበቃ ጋር የተገናኙ የግንዛቤ እና የእውቀት ጉዳዮችን በተመለከ፣ 41% የሚሆኑት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች (CSOs) የሥልጠና / የተጋቦት ሂደት እንዳላቸው ሪፖርት አድርገዋል ፡፡ ከጥቃት ጥበቃን ከመከታተል እና ከመማር አንፃር ትልቁ ክፍተት: ከእነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በዚህ ረገድ አቅማቸውን ዝቅተኛ ወይም መሠረታዊ አድርገው መገምገማቸው ነው ፡፡ ከሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች መካከል አንዳቸውም ቢሆኑ በክትትል ላይ ከፍተኛ አቅም እንዳላቸው አልተሰማቸውም ፡፡

ይህ በጣም የተደባለቀ የመገለጫዎች ስብስብ በጣም ዝቅተኛ አቅም ያላቸው ወደኋላ እንዳይቀሩ ለማድረግ ቁሳቁሶችን ከመሠረታዊ እስከ አጠቃላይ ደረጃ ድረስ ለማልማት እና ለማጋራት የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል ዕድል እንዳለ ይጠቁማል ፡፡ ለኢትዮጵያ ማዕከል እድገታችን ለማሳወቅ የሚረዱ ተጨማሪ ማስረጃዎችን መፈለግ እንቀጥላለን ፡፡

ዲጂታል መልክዓ ምድር

የእኛን ማዕከል መረጃ ለማሳወቅ በኢትዮጵያ የዲጂታል እና የቴክኖሎጂ ገጽታ ቅኝት እንዲሁ ተካቷል ፡፡ በብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች የኢንተርኔት አገልግሎት የማግኘት ተግዳሮት ፣ የመረጃ ተደራሽነት ዝቅተኛ መሆን እና ስልኮች በስፋት ጥቅም ላይ መዋላቸው በኢትዮጵያ ተደራሽነትን ለማስፋት እና በተመጣጣኝ ዋጋ የተጠቃሚ ቡድንን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ የአቅም ግንባታ ዘዴ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ ፡ ፡ ነባራዊው መረጃ ቀላልነት እና ተደራሽነት አጽንኦት ይሰጣል ፡፡ እንደ ፌስቡክ ወይም ቴሌግራም ያሉ የማኅበራዊ ትስስር ድረ ገጾች የውይይት ቡድኖችን ለማነቃቃትም አስፈላጊ መተግበሪያዎች ናቸው

የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምዘናን ያውርዱ
በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምዘና ላይ ሙሉ ዘገባውን በእንግሊዝኛ ለማውረድ እና ለማንበብ እባክዎ እዚህ ላይ ይጫኑ ፡፡ በኢትዮጵያ ያለውን የጥቃት ጥበቃን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች እና ተዋንያንን እንዲሁም ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ክፍተቶችን እና ፍላጎቶችን ግምገማ አጠቃላይ እይታ ያገኛሉ ፡፡

የእርስዎን አሰተያየት በደስታ እንቀበላለን!